Ekstraordinær generalforsamling 2023

Til alle medlemmer af Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje til afholdelse

søndag den 10. september 2023 kl. 10.00

på Restaurant Søstjernen, Rågelejevej 155 i Rågeleje.

Med det formål at få sammensat en funktionsdygtig bestyrelse

Bilag/Link: Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling
Bilag/Link: Referat fra den ordinære generalforsamling 2023
Bilag/Link: Oversigt over bestyrelsesopgaver

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at der ved den ordinære generalforsamling i maj 2023 ikke blev valgt en fuldt funktionsdygtig bestyrelse, hvorfor foreningen ønsker at supplere eller erstatte den siddende bestyrelse, således at arbejdsbyrden bliver fordelt på flere hænder. Foreningens bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet. Deltagelse i bestyrelsesarbejdet giver gode stunder og nye bekendtskaber og det øger ens viden om og tilknytning til området.

Der appelleres til alle der har lidt tid og lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet om at møde op.

Såfremt der ikke kan dannes en funktionsdygtig bestyrelse, skal foreningen outsource hele driften til et advokat- eller revisorfirma. Sidstnævnte vil betyde en betragtelig kontingentforhøjelse, driftsforstyrrelser og forringet kvalitet i driften.

Med venlig hilsen

På bestyrelsen vegne

Thomas Peter Bech