Aflysning af generalforsamling 2020

I henhold til grundejerforeningens vedtægters § 9, skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned. Generalforsamlingen var oprindelig planlagt til afholdelse den 30. maj, men blev af hensynet til det af regeringen udstedte forsamlingsforbud, udsat til den 24. oktober.

Bestyrelsen havde set frem til et gensyn med mange grundejere, ligesom vi ville glæde os til at byde velkommen til nye medlemmer af foreningen.

En enig bestyrelse har på et møde besluttet at prioritere regeringens og sundhedsmyndighedernes fortsatte opfordringer til øget opmærksomhed i samfundet på bl.a. afstandsanbefalinger og smitteforebyggende tiltag i forhold til COVID-19, på bekostning af en gennemførelse af generalforsamlingen. Derfor aflyses dette års generalforsamling.

Bestyrelsen er opmærksom på, at der her først på efteråret ikke er udstedt et egentlig forsamlingsforbud i ”vores område”, men at man i Storkøbenhavn, hvor mange sommerhusejere har fast bopæl, har begrænset antallet af personer der må samles, til 50. Årsagen er et stadig stigende smittetryk. De øjeblikkelige afstandsanbefalinger i Storkøbenhavn er 2 m² for siddende gæster på restauranter og 4 m² for stående personer, hvor der for sidstnævnte personale og gæster er et krav om at bære mundbind. Eksperter inden for sundhedsvæsenet peger på risikoen for en øget smittespredning hen over efteråret, og at det ikke kan udelukkes, at vi kan forvente en yderligere skærpelse af antallet af personer, der må forsamles i et lokale.

Aflysningen af generalforsamlingen begrundes desuden med, at der på generalforsamlingens dagsorden ikke ses at være emner, der påkalder sig særlig opmærksomhed, ligesom der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen har ej heller særlige emner på programmet, der ikke kan vente til foråret 2021. I det fremadrettede arbejde vil det derfor være ”business as usual”.

Foreningens økonomi ser fornuftig ud. Regnskabet for 2019 er godkendt af revisor, og er vedhæftet denne mail. Sidste års forholdsvise store underskud i Vejfonden på grund af udgiftstunge poster til udbedring af veje og drænsystemer, er ved at blive udlignet. Budgettet for 2021 vil være på linje med dette års budget, altså ingen ændringer. Medlemskontingentet for 2021 vil uændret være kr. 500,-. Vejbidraget vil være kr. 500,-. Indmeldelsesgebyret for alle vil fortsat være kr. 250,-.

Eneste punkt på dagsordenen, der kan påkalde sig en vis opmærksomhed, er at formanden for bestyrelsen er på valg. Her er der, situationen taget i betragtning, to muligheder: Formanden kan fortsætte indtil næste generalforsamling i foråret 2021, eller, såfremt formanden ønsker at fratræde, kan næstformanden indtræde som stedfortrædende formand indtil næste års generalforsamling. Derudover er et bestyrelsesmedlem på valg. Denne fortsætter på posten indtil næste generalforsamling.

Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne udviser forståelse, eller i det mindste en vis forståelse, for beslutning om ikke at gennemføre generalforsamling under de givne omstændigheder.

Skulle I have bemærkninger hertil, ris eller ros, enig eller uenig, eller forslag i øvrigt, som bestyrelsen bør tage stilling til, er I meget velkomne til at fremkomme med jeres mening på mail damgaarden@damgaarden.dk

Bestyrelsen vil følge op på de evt. indkomne bemærkninger ved et samlet resumé. Nyd sensommeren og efteråret, og pas godt på jer selv

Med venlig hilsen
Bestyrelsen