Tømningsordninger for spildevandstanke

[Opdateret april 2021]

I sommerhusområder tømmes bundfældningstanke hvert andet år. Du får besked om tømningen 2-3 uger i forvejen. På Gribvand Spildevands hjemmeside kan du tilmelde dig varsling via mail, sms eller brev. Der opkræves et gebyr på 125 kr. ved brevvarsling.

Det er Gribvand A/S der står for den praktiske del af tømningsordningerne. Læs mere på Gribvands hjemmeside, www.gribvand.dk

Bundfældningstanke skal som udgangspunkt tømmes én gang om året for helårsbeboelse og én gang hvert andet år for sommerhuse. Der er dog fleksibilitet således, at man kan rekvirere ekstra tømninger efter behov eller kan få reduceret antallet af tømninger for ejendomme, der har meget lavt vandforbrug (typisk sommerhuse, som ikke bruges så ofte). Hvis man har brug for ekstra tømning, skal man selv kontakte FKSslamson A/S på telefon 63421017 eller to@fksslamson.dk. Bestillinger kan også bestilles online på www.gribvand.dk

Bundfældningstanke eller septiktanke er nedgravet på grunden. De mindre afløbsanlæg, som decentraliserer rensningen af spildevand inden det nedsives, renses eller udledes i åen eller haven. I tanken fjernes flyde- og bundfældelige stoffer fra spildevandet, og det er dem, der fjernes ved tømning.

HUSK: Kom ikke affald (f.eks. bind) i toilettet! Så kan entrepenøren ikke tømme bundfældningstanken med KSA-bilen. og må vende retur en anden dag med slamsugeren. Det er en kosbar affære. En standardtømning koster ca. 770,- kr., mens omkostningerne for tømning med slamsuger, behandling af slammet og et forgæves besøg koster 2600,- kr.

Samletank er en lukket beholder, som opsamler alt sommerhusets spildevand. Tømningsordningen betyder, at samletanke skal tømmes efter behov, hvor ejer selv rekvirerer tømning ved henvendelse til Gribvands entreprenør eller ringer direkte til Svend Erik Norby på tlf. 48392305 eller mail: svend.e.norby@mail.dk

Tanken kan tømmes inden for 24 timer på hverdage. Tanken kan tømmes inden for 3 timer ved akut behov. Tjek priserne på www.gribvand.dk

Før tømning skal du fritlægge tankens dæksel, sørge for at dækslet er aftageligt og max. vejer 25 kg. Vejer det over 50 kg. opkræves gebyr på 125,- kr. for håndtering. Du skal sørge for at dækslet er frit tilgængeligt og at der er låst op, hvis der er lås på dækslet.