Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2023

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje, afholdt på Søstjernen i Rågeleje 10. september 2023

Der deltog 23 stemmeberettigede deltagere (fysisk til stede eller ved fuldmagt).

1. Valg af dirigent

Thomas Bech blev valgt som dirigent.

2. Orientering om arbejdsopgaverne i bestyrelsen

Philippe Gauguin gennemgik bestyrelsens arbejdsopgaver ud fra det dokument, der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Herudover bemærkede Michael Kristensen, at der bliver nok en del bestyrelsesarbejde med den nye affaldsordning.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Efter en kort diskussion blev der valgt en ny bestyrelse ved applaus, som umiddelbart derefter konstituerede sig som følger, med ikrafttrædelse per 10. september 2023.

Ny bestyrelse:

FormandTove Nygaard JensenHøjbrovej 11
KassererPhilippe GauguinKnold-åsen 21
MedlemThomas Bech********
MedlemHenrik BomholtKnold-åsen 17
MedlemMichael Edelstein KristensenDams-åsen 16

Suppleanter til bestyrelsen:

1. suppleantFrank BidstrupSkovkjærs-åsen 4
2. suppleantMaiken Kühnell JensenGrønneweys-åsen 6

Revisorer (uændret, ikke på valg):

RevisorStig HjarlvigKnold-åsen 14
RevisorsuppleantBent Ejvang NielsenRørkæret 27

Referent: Philippe Gauguin