Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

i Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje.

Der afholdes til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Damgården-Rågeleje

søndag den 10. september 2023 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen, Rågelejevej 155 i Rågeleje.

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om arbejdsopgaverne i bestyrelsen
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling er, at der ved den ordinære generalforsamling i maj 2023 ikke blev valgt en fuldt funktionsdygtig bestyrelse, hvorfor foreningen ønsker at supplere eller erstatte den siddende bestyrelse, således at arbejdsbyrden bliver fordelt på flere hænder. Foreningens bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet. Deltagelse i bestyrelsesarbejdet giver gode stunder og nye bekendtskaber og det øger ens viden om og tilknytning til området.

Såfremt der ikke kan dannes en funktionsdygtig bestyrelse, skal foreningen outsource hele driften til et advokat- eller revisorfirma. Sidstnævnte vil betyde en betragtelig kontingentforhøjelse, driftsforstyrrelser og forringet kvalitet i driften.

Husk, at hvis du er forhindret i at deltage at kan du give en fuldmagt til et andet medlem.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

På bestyrelsen vegne

Thomas Peter Bech

Læs som pdf