Indkaldelse til GF 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Damgaarden-Rågeleje.

  

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Damgaarden-Rågeleje til afholdelse søndag den 19. juni kl. 14.00 på restaurant Søstjernen, Rågelejevej 155, 3210 Vejby.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det forløbne års reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 5.

6. Valg af revisor eller revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 12.

7. Behandling af indkommende forslag.

8. Eventuelt.

 

Da der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne inden fristen udløb ved udgangen af marts bortfalder pkt. 7.

 

På gensyn.

Med venlig hilsen på Bestyrelsens vegne

 

Søren Viltoft Baatrup

Formand