Høringssvar

                                                                                                                    Rågeleje den 22. august 2021

Høringssvar vedrørende Forslag til Regulativ for affaldssortering i Gribskov Kommune

 

På vegne af grundejerforeningens 169 medlemmer fremsendes hermed følgende bemærkninger til Gribskov Kommunes (GK) planer vedrørende en fremtidig husstandsnær affaldssortering. Det er GK hensigt, at alle grundejere fra 2023 skal etablere en plan hård, måske flisebelagt og belyst standplads med 4 stk. affaldsbeholdere.

Grundejerforeningens overordnede betragtning:

Projektet bør indstilles, gennemtænkes og redefineres
Taget i betragtning, at det netop i dag er kommet frem i alle medier, at Fyns affaldssortering har bedt Miljøministeriet om dispensation i forhold til den politisk bestemte implementeringsplan vedrørende affaldssortering, bør GK ligeledes følge det fynske eksempel. Miljøministeren har svaret, at ”han ikke vil stille sig i vejen for en dispensation”.

Begrundelse for, at GK bør anmode om, at implementeringsplanen bør redefineres.

GK bør redefinere samarbejdsaftalen med Vestforbrænding og ajourføre den teknologiske viden, der i dag er til rådighed inden for begrebet affaldssortering.
På det nyligt afholdte informationsmøde, emnet vedrørende, meddelte GK, at der allerede var indgået aftale ned Vestforbrænding om levering af affaldsbeholdere til GK. Sikkert en aftale til mange millioner kroner. Denne aftale bør ligeledes redefineres. 

Det er netop i dag blevet offentliggjort, at man råder over robotløsninger, der affaldssorterer mere effektivt end mennesker, og samtidig mere økonomisk. Vi ved, at teknologien ofte overgår løsninger, der blev truffet sidste år. Således er det åbenbart også med den teknologiske udvikling inden for affaldssortering. I særdeleshed når det drejer sig om MFK-fraktioner, dvs. mad og fødevarekartoner såsom kartonemballager, der også indeholder andre materialetyper såsom plast og/eller metal – f.eks. mælke- og yoghurtkartoner, kartoner til drikke f.eks. juice og saft eller lign., samt kartoner til mad f.eks. flåede tomater, bønner Det er tidligere blev vist i landsdækkende TV, at robotter kan udvælge en tube remoulade, der er sorteret forkert.
  

GK har som nævnt afholdt et informationsmøde for bl.a. alle kommunens grundejerforeningsformænd, hvor kommunens administrative repræsentanter enten ikke kom ind på, eller helt undgik at orientere om de teknologiske muligheder, der i dag er til rådighed.

Grundejerforeningens anbefaling      

Grundejerforeningen ønsker at leve op til GK Kommuneplan 2021-2033, hvoraf det fremgår, “at områdets karakter af blandet bebyggelse i form af individuelle sommerhuse omgivet af grønne hække og smalle veje uden gadebelysning og med rabatter, skal bevares”.
GK forslag/krav om, at standpladserne skal være belyste, bør derfor udgå.

GK forslag/krav om, at alle kommunens mere end 11.000 sommerhuse skal tildeles 4 stk. affaldsbeholdere, bør redefineres med henblik på at reducere dette antal til 2 stk.
GK bør i tilslutning hertil redefinere ”hustandsnær affaldssortering”, fordi den teknologiske udvikling inden for affaldssortering hastigt går i retning af en centraliseret sortering, frem for en decentraliseret, husstandsnær, affaldssortering.

På den måde undgår man alt for mange kørsler med renovationsbiler, og at sommerhusområderne bliver ”plastret til” med affaldsbeholdere. Samtidig nedsætter man risikoen for, at affaldsbeholdere, efter et stormvejr, ligger og flyder rundt på matriklerne og på vejene. I særdeleshed uden for sæsonen.

Såfremt GK fastholder, at standpladserne skal være flisebelagt, bør kommunen som minimum levere fliserne uden beregning for grundejerne.

Med venlig hilsen

Per Nøhr-Petersen

Fg. formand for grundejerforeningen